Vilkår og Betingelser

Vi Leier SB (heretter “Vileier”, “vi”, “oss” eller “vår”) tilbyr en digital plattform som skal knytte utleiere som leier ut ubrukte plasser til leietakere. I dette dokumentet referer vi til vilkår knyttet til vårt servicetilbud. Dette inkluderer våre web applikasjoner, mobilapplikasjoner, kundeservice, nettsiden vår www.vileier.no og innhold på “siden”, samt andre sosiale medier som styres av vileier. Bruk av “du” og “din” refererer til brukere av Vileier. Uttrykkene “Utleier” eller “Utleie” referer til personen som med samtykke har valgt å dele sin plass og godkjent tingene som skal bli oppbevart på plassen. Uttrykket “Leietaker” referer til personen som engasjerte seg i midlertidig leie av Utleiers Plass i samsvar med våre Regler og Vilkår som blir beskrevet herunder. Uttrykket “Plass” referer til området på utleiers eiendom som blir leid ut til leietaker. (garasje, bod, kjeller, parkeringsplass, båtplass). Uttrykket “Annonse” referer til den søkbare beskrivelsen reklamen for Utleiers eiendom på Siden vår. Uttrykket “Oppbevarte Varer” referer til eiendommer eller varer som er oppbevart i Utleiers Plass. Uttrykket “Bestilling” refererer til bekreftede transaksjon mellom Utleier og Leietaker, hvorhen Leietaker oppbevarer sin eiendom på Utleieres plass. Uttykket “Bruker” betyr en person har fullført Vileiers kontoregistrerings prosess, inkluderer, men ikke limitert til Utleier og Leietaker, som beskrevet under “Konto Registrering” nedenfor. “Vileier Innhold” betyr alt innhold som Vileier gjør tilgjengelig gjennom siden, inkludert innhold som er lisensiert fra en tredjeparts aktør men ekskludert Bruker Innhold. “Bruker Innhold” betyr alt innhold som en Bruker legget ut, opplaster, publiserer, sender inn eller overfører som gjøres tilgjengelig gjennom vår nettside “www.vileier.no”. Innhold kan inkludere brukerprofiler og biografisk informasjon. “Kollektivt Innhold” betyr Bruker Innhold og Vileier innhold. “Innhold” betyr tekst, grafikk, bilder, software, audio, video, informasjon og andre materialer.  

Vilkår Relatert til Tjeneste

Vileier tilgjengeliggjør en plattform eller markedsplass relatert til teknologi for Leietakere og Utleiere til å møtes på nett og arrangere Bestillinger av Plass inkludert, men ikke begrenset til, garasje, boder, kjeller, parkeringsplass, båtplass, skap, varelagre, loft, oppkjørsler eller andre plasser. Vileier er ikke eier eller operatør av av eiendom, heller ikke eiendomsmeglere. Vileier eier ikke, selger, videreselger, styrer, forsørger, leier, fremleie, kontrollerer eiendommer. Vileiers ansvar er begrenset til: (i) tilrettelegging av tilgjengeligheten til siden, Tjenester og plattformen, og (ii) tjener som en begrensende agent for hver Utleier i hensikt til å akseptere betaling fra Leietaker på vegne av Utleier.

Ved å bruke siden eller tjenester godtar du å overholde og bli juridisk bundet av vilkårene og reglene oppgitt i “Regler og Vilkår”, selv om du ikke blir Bruker, eller andre registrert bruker av tjenester. Disse Vilkårene styrer din tilgang til og bruk av siden og dens kollektive innhold (definert under) som utgjør en bindende juridisk enighet mellom deg og Vileier. Hvis du ikke godtar disse Reglene og Vilkårene, har du ingen rett til å skaffe informasjon fra eller fortsettelse av bruk av tjenesten, siden eller Kollektivt Innhold. Uautorisert eller upassende bruk av Tjenesten eller et brudd på Vilkårene satt her kan resultere i at du blir utestengt fra siden og bruk av tjenesten, Siden og Vileiers plattform eller andre tjenester og kan ilegge deg til sivilrettslig ansvar og/eller strafferettslige sanksjoner. 

DU FORSTÅR OG ER ENIG I AT VILEIER IKKE ER EN PART I NOEN ENIGHETENER MELLOM UTLEIER OG LEIETAKER, VILEIER ER HELLER IKKE EIENDOMSMEGLER, EIENDOMS AGENT, FORSIKRER, ELLER ESCROW AGENT. VILEIER HAR INGEN KONTROLL OVER OPPFØRSELEN TIL UTLEIER, LEIETAKER ELLER ANDRE BRUKERE PÅ SIDEN OG TJENESTER, OG FRASKRIVELSER ALT OG ALLE BYRDER. ENIGHETEN MELLOM UTLEIER OG LEIETAKER ER MELLOM DEM ALENE. DU SIER DEG ENIG AT DU ER ENE OG ALENE ANSVARLIG TIL Å BLI KJENT MED OG OVERHOLDE LOVER SOM RELATERER TIL VAREOPPEBARINGENS INNHOLD (“GJELDENDE LOV”). VILEIER OPPFORDRER IKKE TIL PROBLEMER RELATERT TIL GJELDENDE LOV. 

SIDEN OG TJENESTEN HAR SOM INTENSJON Å BLI BRUKT TIL Å TILRETTELEGGE FOR BESTILLINGER AV PLASSER. VILEIER KAN IKKE OG KONTROLLERER IKKE INNHOLDET OPPBEVART I NOEN ANNONSE, HELLER IKKE TILSTANDEN, JURIDISK ELLER EGNETHET AV NOEN PLASSER. VILEIER HAR IKKE ANSVAR FOR NOEN ANNONSER ELLER EGNETHET AV NOEN PLASSER. 

DU ANERKJENNER OG SIER DEG ENIG I AT, TILGANG OG BRUK AV SIDEN ELLER TJENESTER ELLER Å NEDLASTE ELLER OPPLASTE NOE INNHOLD FRA ELLER PÅ HVER SIDE ELLER GJENNOM TJENESTEN, ELLER Å REFERERE ANDRE, DU INDIKERER AT DU HAR LEST, FORSTÅTT OG SIER DEG ENIG TIL Å BLI BUNDET AV DISSE VILKÅRENE, UAVHENGIG AV OM DU HAR REGISTRERT DEG PÅ SIDEN, APP, ELLER TJENESTEN ELLER IKKE. HVIS DU IKKE ER ENIG I DISSE VILKÅRENE, SÅ HAR DU INGEN RETTIGHETER PÅ TILGANG ELLER BRUK AV SIDEN OG TJENESTEN VÅR ELLER KOLLEKTIVT INNHOLD. HVIS DU AKSEPTERER ELLER ER ENIG I DISSE VILKÅRENE PÅ VEGNE AV EN BEDRIFT ELLER ANNEN JURIDISK ENHET, REPRESENTERER DU OG GARANTERER AT DU HAR AUTORITETEN TIL Å BINDE BEDRIFTEN ELLER EN ANNEN JURIDISK ENHET TIL VILKÅRENE OG, I SÅ TILFELLE VIL, “DU” OG “DINE” REFERERE OG GJELDE FOR BEDRIFTEN ELLER EN ANNEN JURIDISK ENHET, OG DENS TILHENGERE OG UTGIVERE.

Valgbarhet

Du kan besøke Annonser som en uregistrert gjest på Siden; ønsker du derimot å reservere en plass eller publisere en annonse, må du først lage en Bruker med å registrere deg og lage en Vileier Konto (definert nedenfor). Både uregistrerte gjester og Brukere er enig om å bli bundet til alle vilkårene og reglene satt her. 

Sidens intensjon er utelukkende for personer som er 18 år eller eldre. Tilgang eller bruk av Siden eller tjenesten av noen under 18 år er forbudt. Ved å få tilgang til eller bruk av Siden eller Tjenesten representerer og garanterer du at du er 18 år eller eldre.

Ikke-diskriminerende politikk

Vileier har kjerneverdier som vi ønsker å integrere i samfunnet på vår plattform. Vileier skal være en plattform som tar imot alle mennesker, uavhengig av bakgrunn. Vi skal være et samle punkt for mennesker overalt i hele Norge. Vår tjeneste er avhengig av tillit til medmennesker og gjøre det du vil at andre skal gjøre mot deg. For å være bruker på Vileier er du nødt til å følge følge alle aktuelle lover, enten statlige, eller lokale, inkludert de som relatert til mangfold og ikke-diskriminering. I tillegg må Brukere følge følgende krav:

VILEIERS UTLEIERE SKAL IKKE: 

Avslå en leietaker basert på rase, farge, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, seksuell legning, kjønnsidentitet eller sivilstand.
Pålegge ulike vilkår eller betingelser basert på rase, farge, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, seksuell legning, kjønnsidentitet eller sivilstand.
Legg ut en annonser eller gjør noen uttalelser som fraråder eller indikerer en preferanse for eller mot en leietaker på grunn av rase, farge, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller sivilstand.
Avslå å lagre en leietakers gjenstander basert på kjønn med mindre verten deler oppholdsrom (for eksempel bad, kjøkken eller fellesarealer) med leietakeren.
Pålegge forskjellige vilkår eller betingelser basert på kjønn med mindre verten deler oppholdsrom med leietaker.
Legg ut en oppføring eller gjør noen uttalelser som fraråder eller indikerer en preferanse for eller mot en leietaker på grunn av kjønn, med mindre verten deler boarealer med leietakeren.
Avslå en leietaker basert på eventuelle faktiske eller oppfattede funksjonshemninger.
Pålegge noen forskjellige vilkår eller betingelser basert på det faktum at leietaker har en funksjonshemming.
Erstatte sin egen vurdering om hvorvidt en enhet oppfyller behovene til en leietaker med en funksjonshemming for den potensielle leietaker.
Spør om eksistensen eller alvorlighetsgraden av en leietakers funksjonshemming, eller midler som brukes til å imøtekomme funksjonshemming. Hvis imidlertid en potensiell leietaker øker sin funksjonshemming, kan en vert, og bør, diskutere med den potensielle leietakeren om noteringen oppfyller den potensielle leietakerens behov.
Forby eller begrense bruken av mobilitetsutstyr.
Ta mer i avgifter eller andre avgifter for leietakere med nedsatt funksjonsevne.
Legge inn en annonse eller gjør noen uttalelser som fraråder eller indikerer en preferanse for eller mot en leietaker på grunn av det faktum at leietaker har en funksjonshemming.
Nekte å kommunisere med leietakere gjennom tilgjengelige midler som er tilgjengelige, inkludert reléoperatører (for personer med hørselshemmede) og e-post (for personer med synshemming ved hjelp av skjermlesere).
Nekte å gi rimelig innkvartering, inkludert fleksibilitet når leietakere med nedsatt funksjonsevne ber om beskjedne endringer i husreglene dine, for eksempel å bringe et assistanse dyr som er nødvendig på grunn av funksjonshemmingen, eller bruke en tilgjengelig parkeringsplass i nærheten av enheten. Når en leietaker ber om en slik innkvartering, bør verten og leietakeren engasjere seg i en dialog for å utforske gjensidig behagelige måter å sikre at enheten oppfyller leietakers behov.

Når Leietakere Blir Avslått

Utleiere bør tenke på at ingen liker å bli avslått. Selv om Utleier kan ha gode, juridiske og legitime grunner til å avslå en potensiell Leietaker, kan det få brukere til å føle seg uvelkomne eller ekskludert. Utleiere burde prøve å gjøre alt for å være imøtekommende med Leietakere med alle bakgrunner. Utleiere som demonstrerer et mønster av avslag mot Leietakere fra en beskyttet klasse (selv om formulerte legitime årsaker), undergraver samfunnets styrke ved å få potensielle Leietakere til å føle seg uvelkommen, og Vileier kan suspandere Utleiere som har demonstrert et sånt mønster fra Vileiers plattform eller bruk av siden og/eller tjenesten. Husk, gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg. 

Kontoer

Konto Registrering

For å kunne bestille en Plass eller publisere en annonse på Siden, Tjenesten eller Vileiers plattform, må du registrere for å lage en konto (“Vileier Konto”) og bli en Bruker. Du kan registrere deg for å bruke Tjenesten direkte via nettsiden som beskrevet i dette avsnittet. 

Leietaker Informasjon

Det er Utleiers såle rett å sjekke bakgrunnen til leietaker, kreditt historie og/eller rullebladet og nekte å leie til Leietaker, eller terminere Leietakers Bestilling av Utleiers Plass, som saken kan være, ved mottak av sånn informasjon. Vileier gir retten, men har ingen forpliktelse, til å utføre disse samme bakgrunn, rulleblad eller kreditt historie men vil ikke ta ansvar for dem og du herved frigjør og holder Vileier harmløs fra noe og alle resulterte byrder fra Utleiers utførelse eller svikt til å prestere, som kontroller, eller fra Utleiers handlinger på mottakelse av bakgrunnsinformasjon på leietaker. Du vil herved uttrykkelig si deg enig i Vileiers bruk av en tredje-part tjeneste for å utføre rimelige bakgrunnssjekk, i Vileiers diskresjon, for formål av disse Vilkår og din bruk av Siden og Tjenesten. 

VILEIER RESERVERER RETTEN, PÅ DENS ALENES DISKRESJON, Å NEKTE UTLEIER ELLER LEIETAKER TJENESTE BASERT PÅ RESULTATER AV EN BAKGRUNNSSJEKK. 

Endring på Leietaker Informasjon

Leietaker er enig til å umiddelbart gi beskjed til Utleier om endringer på Leietakers email addresse, telefon nummer eller andre kontakt informasjoner. En endring av adresse vil ikke være satt i effekt hvis ikke den nye adressen er komplett og er rapportert via Vileier Siden. Varsel om endring på Leietakers eller Utleiers telefonnummer kan bli utvekslet muntlig eller gjennom Vileier Siden. Leietaker er sterkt oppfordret til å holde Utleier informert om noen forventede endringer som kan påvirke vilkårene for oppbevaring. 

Annonser

Som medlem kan du opprette oppføringer. For dette formål vil du bli spurt en rekke spørsmål om plassen som skal vises, inkludert, men ikke begrenset til, plassering, kapasitet, størrelse, funksjoner, tilgjengelighet av plass og priser og relaterte regler og økonomiske vilkår. For å bli omtalt i annonser via nettstedet og/eller tjenestene, må alle Brukere ha en gyldig fysisk adresse. Annonser vil bli gjort offentlig tilgjengelig via Siden og Tjenestene. Andre Brukere vil kunne bestille din plass via nettstedet og tjenestene basert på informasjonen i utleiestedet ditt. Du forstår og godtar at når en leietaker ber om en bestilling av plassen din, kan prisen for en slik bestilling ikke endres.

Du erkjenner og godtar at du er ansvarlig for alle annonser du publiserer. Dersom du angav og garanterer at alle utleiesteder du legger ut og bookingen av, eller leietakers bruk av, vil et område i en annonse du legger ut (i) ikke bryte noen avtaler du har inngått med tredjeparter, og (ii) vil (a) være i samsvar med alle gjeldende lover, skattekrav og regler og forskrifter som kan gjelde for et hvilket som helst område som er inkludert i en oppføring du legger ut , inkludert, men ikke begrenset til, reguleringsplaner lover og lover som regulerer utleie av boliger og andre eiendommer og (b) ikke er i konflikt med rettighetene til tredjeparter. Vær oppmerksom på at Vileier ikke påtar seg noe ansvar for at verten overholder gjeldende lover, regler og forskrifter.

Vileier forbeholder seg retten til, når som helst og uten forvarsel, å fjerne eller deaktivere tilgang til en annonse av en eller annen grunn, inkludert annonser som Vileier, etter eget skjønn, anser for å være upassende av en eller annen grunn, i strid med disse vilkårene eller på annen måte skadelig for samfunnet eller nettstedet eller tjenestene.

Du forstår og godtar at Vileier ikke fungerer som et forsikringsselskap eller som en kontraktsagent for deg som Utleier. Hvis en leietaker ber om en bestilling av din plass og lagrer lagrede eiendommer i eller bruker ditt plass, er enhver avtale du inngår med en slik leietaker mellom deg og leietaker og Vileier ikke en part dertil. Uavhengig av det foregående, fungerer Vileier som den begrensede autoriserte agenten til verten med det formål å akseptere betalinger fra leietakere på vegne av Utleier og er ansvarlig for å overføre slike betalinger til Utleier.

(Med forbehold om skrivefeil.)

Sist oppdatert 01.09.2021 kl. 16:30

 

 / 

Logg inn

Send melding

Mine favoritter